Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosowane jest tylko do sprzedaży osobom fizycznym zakupujących towar w celach nie związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy:

  • będzie odesłany w pełni kompletny z oryginalną metką i opakowaniem,
  • nie będzie nosił śladów użytkowania,
  • nie będzie zniszczony ani uszkodzony.


Zwracany towar należy odesłać na adres:

deMehlem.sklep.pl
ul. Jana Śliwki 86 (na terenie IZO-ERG)
44-100 Gliwice
gsm 500 606 727

Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci rachunku/kopii faktury otrzymanego z zamówieniem, wypełniony formularz zwrotu który możesz pobrać tutaj.

Uwaga: plik .pdf (do wyświetlenia służy bezpłatny program Adobe Reader)

W przypadku niedotrzymania obydwu powyższych warunków zwrot nie będzie rozpatrywany i towar zostanie odesłany do Klienta po 10 dniach od jego otrzymania na koszt Klienta.
 
Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient. W przypadku zwrotu towaru zwracamy Klientowi wartość pieniężną odesłanego towaru wynikająca z zamówienia.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.

Po rozpatrzeniu zwrotu towaru (informacja o uwzględnieniu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) zwrócimy Państwu pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia zwrotu do Sklepu.

Pieniądze zwrócimy w następujący sposób:

  • na konto bankowe, podane w formularzu zwrotu,
  • dla zamówień zapłaconych kartą płatniczą, pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta.


Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie 10 dni, nie zawierająca rachunku/kopii faktury bądź pisma reklamacyjnego, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta na jego koszt.

Pliki do pobrania